Controle afdrachten pensioenpremie

Met ons ons innovatieve Rekencentrum controleren wij uw afdracht van pensioenpremie.

Zeer waarschijnlijk draagt uw organisatie al jarenlang onterecht teveel pensioenpremie af. Ons rekencentrum spoort deze onterecht betaalde afdrachten op bereidt de terugvordering bij uw pensioenuitvoerder voor. Door digitaal onderzoek op uitzonderlijk detailniveau vergelijken wij herberekeningen van salarisgegevens van medewerkers met uw betalingen aan de pensioenuitvoerder. Hiervoor gebruiken wij een in-house ontwikkeld, innovatief software systeem – eenvoudig, snel en nauwkeurig.

Ons onderzoek geeft u enerzijds financieel voordeel en anderzijds inzicht door review. U krijgt concrete handvatten om direct verbeteringen door te voeren in uw salarissysteem, processen en controles. Zo optimaliseert u ook uw toekomstige afdrachten.

De volledig digitale werkwijze resulteert in een minimale tijdsbelasting voor uw organisatie. Wij voeren onze analyses en herberekeningen uit op basis van de door u aangeleverde medewerker- , salaris- en factuurgegevens. Vaak volstaat per ‘controlejaar’ de cumulatieve loonstaat van ieder dienstverband met daarop de verschillende looncomponenten over alle periodes in het betreffende jaar.

Geef een reactie