Waarvoor en in welke situaties neemt u ons in het vizier?

 • U bent benieuwd naar of binnen uw organisatie álle van toepassing zijnde sociale/ fiscale (premie) regelingen worden toegepast op betreffende doelgroepen
 • U wilt weten of sociale/ fiscale (premie)regelingen volledig én op een juiste manier binnen uw organisatie worden toegepast
 • U wilt uit laten zoeken welke (nieuwe) medewerkers in aanmerking komen voor welke gemeentelijke loonkosten subsidie(s)
 • De salarisadministratie heeft een nieuw salarissoftware pakket geïmplementeerd en is benieuwd naar of (overgangs)regelingen hierin vlekkeloos zijn meegenomen
 • Er heeft een fusie plaatsgevonden die een integratie van de salarissoftware tot gevolg heeft gehad; u wilt inzicht in de kwaliteit van de toepassing van (overgangs)regelingen
 • De salarisadministratie is nieuwsgierig naar waar haar salarissoftware pakket specifieke berekeningsfouten maakt/ heeft gemaakt
 • U wilt weten of de afdracht van pensioenpremies in het verleden correct is verlopen en op dit moment correct verloopt
 • U bent benieuwd naar of de premie die uw onderneming betaalt voor (deels) arbeidsongeschikte (oud)medewerkers, juist is
 • U wilt laten onderzoeken of de door UWV toegekende WGA-status voor een arbeidsgehandicapte medewerker, terecht is
 • Uw organisatie heeft medewerkers met een WW-uitkering in dienst genomen en u wilt weten of zij in aanmerking komen voor afdrachtsvermindering
 • Uw organisatie heeft een onderneming uit een faillissement overgenomen en u wilt de financiële voordelen t.a.v. personele kosten in kaart brengen
 • U wilt inzichtelijk hebben wat de besparingsmogelijkheden zijn t.a.v. stagiaires en medewerkers die een erkende opleiding volgen

Geef een reactie