Onze diensten voor u op een rijtje in een aantal vragen:

 • Zijn binnen uw organisatie álle van toepassing zijnde sociale/ fiscale (premie) regelingen toegepast op betreffende doelgroep en zijn deze volledig én op een juiste manier toegepast?
 • Heeft de salarisadministratie een nieuw salarispakket geïmplementeerd en u wilt weten of (overgangs)regelingen hierin vlekkeloos zijn meegenomen?
 • Heeft er een fusie of overname plaatsgevonden die een integratie van de salarissoftware tot gevolg heeft gehad en wilt u inzicht in de toepassing van (overgangs)regelingen?
 • Wilt u weten of er in salarissoftware specifieke berekeningsfouten of inrichtingskeuzes zijn gemaakt die gevolgen hebben voor de toepassing van kortingen en berekening van premies?
 • Wilt u weten of de afdracht van pensioenpremies in het verleden correct is verlopen en op dit moment correct verloopt?
 • Is de premie die uw onderneming betaalt voor (deels) arbeidsongeschikte (oud) medewerkers juist ?
 • Wilt u laten onderzoeken of de door UWV toegekende WGA-status voor een arbeidsgehandicapte medewerker, terecht is?
 • Heeft uw organisatie medewerkers vanuit een uitkering in dienst genomen en u wilt weten of u voor hen in aanmerking komt voor een fiscale korting?
 • Heeft uw organisatie een onderneming of een groep werknemers overgenomen en wilt u eventuele financiële voordelen t.a.v. personele kosten in kaart brengen?
 • Wat zijn de subsidiemogelijkheden voor stagiairs en medewerkers die een erkende opleiding volgen ?
 • Welke (nieuwe) medewerkers komen in aanmerking komen voor welke gemeentelijke loonkosten subsidie(s)?
 • Wilt u een digitale analyse van subsidiemogelijkheden bij instroom van personeel?