Subsidievizier spoort onterecht betaalde afdrachten van pensioenpremies op zodat deze vervolgens bij het pensioenfonds teruggevorderd kunnen worden. Door digitaal onderzoek op uitzonderlijk detailniveau vergelijkt ons rekencentrum herberekeningen van salarisgegevens van medewerkers met de door u betaalde facturen. Hiervoor gebruikt het rekencentrum een specifiek ontwikkeld, innovatief software systeem – eenvoudig, snel en nauwkeurig. Wij komen fouten tegen op verschillende vlakken. Deze fouten kunnen te maken hebben met de wijze van inrichting en berekening in het salarispakket of in de handmatige mutaties. Er kunnen ook zaken mislopen in de verwerking van de gegevens door de pensioenuitvoerder of in het facturatiesysteem.