Reduceren sociale premies – werknemers / werkgevers

Het is gebleken dat organisaties zeer dikwijls al jarenlang teveel (sociale) premies betalen aan diverse instanties (o.a. aan UWV, belastingdienst en pensioenuitvoerder). Denk hierbij bijvoorbeeld aan afdrachten pensioenpremie en premies voor (deels) arbeidsongeschikte medewerkers. De oorzaak van deze overtollige betalingen is opmerkelijk genoeg niet eenduidig: het ligt op een groot aantal verschillende vlakken, zoals onjuistheden binnen en/of buiten uw eigen organisatie; in het facturatie- en/of gegevensverwerkingssysteem van betreffende instanties, het eigen proces, het salarispakket of handmatige handelingen.

Met onze controles maken wij de teveel betaalde bedragen en toekomstige besparingen voor u inzichtelijk en brengen wij de aanwijsbare oorzaken hiervan helder voor u in kaart.
Naast de terugvordering van teveel betaalde gelden, leiden onze onderzoeken vaak tot een lange termijn of zelfs blijvende reductie van premiebetalingen.

Afhankelijk van het onderwerp van controle, voeren wij onze onderzoeken al dan niet volledig digitaal uit. Diverse controles lenen zich namelijk niet voor een digitale benadering, hiervoor zijn bijvoorbeeld arts-gemachtigden vereist die met hun medische inhoudelijke kennis teveel betaalde premies aan het daglicht brengen.

Op werkgeverniveau bekijken we bijvoorbeeld uw organisatie-structuur over de afgelopen jaren, en benaderen het vanuit SV-loon, AO-lasten en vangnetregelingen.

Geef een reactie