Onze unieke digitale werkwijze

Voor het uitvoeren van grote projecten hanteert Subsidievizier een revolutionaire methodiek. Ons Rekencentrum is in staat volledig digitaal enorme volumes aan medewerker- en salarisgegevens en andere aan personeel gerelateerde data te verwerken en te (her)berekenen.

Innovatieve software
Subsidievizier heeft haar software in-house ontwikkeld en deze is daardoor helemaal toegespitst op onze eigen gespecialiseerde dienstverlening. Met trots kunnen wij dan ook zeggen dat ons systeem uniek is. Uitgangspunten bij de ontwikkeling waren (en zijn nog steeds): eenvoud, snelheid en een minimale tijdsbelasting voor onze klanten.

Consistente & integrale aanpak
Daar waar menig organisatie gebruik maakt van verschillende losse (benaderings)methodes en werkwijzen, is Subsidievizier met haar unieke software in staat één consistente aanpak toe te passen en diverse projecten integraal uit te voeren.

Optimaal rendement & heldere communicatie
Onze slimme software zorgt ervoor dat berekeningen uitgevoerd door ons Rekencentrum automatisch juist verlopen. Ook zien wij met onze digitale aanpak onmogelijk zaken over het hoofd en laten we voor onze klanten niets liggen ten aanzien van onbenutte gelden, teveel gemaakte kosten en eventuele toekomstige besparingen. Onze werkwijze resulteert altijd in een optimaal rendement voor u. Daarnaast zorgt het systeem ervoor dat wij resultaten bijzonder overzichtelijk aan u weer kunnen geven en legt het een stevige basis voor een goede communicatie met eventuele derde partijen en verstrekkers zoals UWV, Belastingdienst en pensioenfonds.

Geef een reactie