Wat doen wij?

Subsidievizier is gespecialiseerd in het optimaal benutten van sociale premieregelingen, fiscale afdrachtsvoordelen en subsidies die betrekking hebben op het in dienst nemen en in dienst hebben van medewerkers. Het strekt zich zelfs uit tot na de uitdiensttreding.
Ook herrekenen wij door uw organisatie betaalde pensioenpremies en sporen wij onterecht betaalde gelden op die dikwijls gerelateerd zijn aan specifieke doelgroepen binnen uw personeelsbestand (bijv. arbeidsgehandicapten).

Het overgrote deel van uw sociale kosten en voor u beschikbare (subsidie-)regelingen komen voort uit wet- en regelgeving, cao’s en/of reglementen. Deze zijn over het algemeen zeer complex en onderhevig aan continue verandering. Daarnaast zijn er veel verschillende instanties – zoals de Belastingdienst, UWV, pensioenfondsen, verzekeraars en gemeentes – betrokken bij de uitvoering. Dit zorgt ervoor dat veel organisaties niet voldoende op de hoogte zijn van de enorme hoeveelheid mogelijkheden en/of juiste toepassing van deze regelingen. Met andere woorden: dikwijls blijven financiële voordelen onbenut of wordt er teveel betaald, mede door fouten van andere partijen.

Wij signaleren deze onbenutte financiële voordelen en teveel betaalde gelden en brengen indien mogelijk exacte bedragen nauwkeurig voor u in kaart. Dit doen onze specialisten, veelal in combinatie met onze zelf ontwikkelde, innovatieve software.
In ons unieke rekencentrum worden uw gegevens (bijv. salaris- en verzuimgegevens, loonaangiftes, nota’s) automatisch verwerkt en (her)berekend. Vervolgens effectueren wij wat uw organisatie vanuit het verleden nog toekomt en waarborgen wij voor u eventuele toekomstige besparingen. U krijgt zodoende altijd waar u recht op hebt, niets valt buiten de boot en blijft dus onbenut.

Wij verzorgen het volledige proces; van identificatie en signalering, analyse en calculatie tot en met de effectuering via onderbouwing, aanvraag, administratie. Ook communiceren wij met de betreffende uitvoerende instanties.
Daarbij streven wij naar een minimale tijdsbelasting voor onze klanten door onze zoveel mogelijk digitale werkwijze. Geen wekenlange onderzoeken bij u op locatie dus.

Belangrijke voorwaarde voor succes binnen onze dienstverlening is de relatie met verstrekkers als de Belastingdienst, UWV, pensioenfondsen, gemeentes en onderwijsinstanties. Wij hebben een uitstekende relatie met hen en streven daar continue naar.

Geef een reactie