WGA Control

Met WGA-control toetsen wij of uw organisatie terecht verantwoordelijk wordt gesteld voor de jarenlange kosten van een (deels) arbeidsongeschikte (oud)werknemer. De controle voeren wij uit vanuit een administratief en juridisch, maar ook medisch inhoudelijk perspectief. Onze dienstverlening bestaat uit 2 onderdelen:

  • Fase 1 In de eerste fase controleren wij of de toerekening van een betreffende WGA- of ZW-uitkering aan uw organisatie juist is. Met andere woorden: welke werkgever (werkgever A, werkgever B, etc.) behoort het risico van een betreffende uitkering te dragen?
  • Fase 2 De WGA-controle is een verlengstuk en inhoudelijke verdieping van de eerste fase. Deze WGA-controle toetst of de toekenning van een betreffende status (het arbeidsongeschiktheidspercentage), gedaan door het UWV, correct zijn. De controle omvat de medisch inhoudelijke, arbeidsdeskundige en juridische toets.

 

Wat levert ‘WGA-Control’ op?
Het doel van onze dienstverlening is om iedere onterecht aan uw organisatie toegewezen WGA-of ZW-uitkering te verwijderen of te verminderen. Hierdoor kunnen we een verlaging van uw lasten realiseren. Besparingen die hiermee gepaard gaan, lopen al gauw hoog op, aangezien u maximaal 10 jaar gebonden kan zijn aan deze lasten.

In ca. 80% van de dossiers realiseren wij vanuit een ‘80-100% niet duurzaam’ WGA-status een IVA-status. Dit is voor zowel u als betreffende (oud) werknemer gunstig. Uw organisatie betaalt in die situatie geen WGA-lasten voor betreffende persoon meer en de uitkering van de persoon wordt verhoogd van 70% naar 75%.

We kunnen dit bereiken doordat de arts-gemachtigde van Subsidievizier specifieke expertise op zowel medisch, alsook juridisch gebied heeft. Hij ontvangt informatie die voor u als werkgever niet beschikbaar wordt gesteld, waardoor de mogelijkheden om bezwaar in te dienen vergroot worden.

Wat kost ‘WGA-Control’?
Wij werken met een vergoeding voor de werkzaamheden op basis van een ‘zuivere no cure – no pay´. Dit betekent concreet dat wij een percentage rekenen over het gerealiseerde voordeel, zonder verdere dossier- of opstartkosten.